Gwasanaeth Cymraeg

Delio gyda eich materion yn Gymraeg

Mae Cwmni Cyfreithwyr Abraham yn cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os ydych yn siarad Cymraeg a byddai yn well ganddoch ddelio gyda eich mater yn Gymraeg cysylltwch a ni gan ofyn I siarad gyda Alun Williams

Mae Alun Williams yn Gyfreithiwr-Eiriolwr(Advocate) ac felly yn medru amddiffyn a chynghori cleientiaid o swyddfa `r heddlu hyd at Lys y Goron. Mae ganddo brofiad o faterion megis tribiwnlysoedd chwaraeon yr holl ffordd drwydd I fod yr Eiriolwr mewn achos o cynllwyn cyffuriau gwerth ?2 filiwn yn Llys y Goron Lerpwl.

Os oes ganddoch ymholiad neu broblem lle yr ydych yn meddwl y medrwn eich helpu cysylltwch a ni ar 01978 291600.